RKL Raati

RKL raati on perustettu poistamaan turhia oikeustapauksia asuntokaupan riiroissa. Raadin rakennusasiantuntijalla on oikeus tehdä tarvittaessa ja pyydetäessä sovintoesitys riita-asiassa. Raatilaisia on lähes sata suomessa. Raati on jo yli 25 vuotta tehnyt sovintoehdotuksia ja tarkastuksia

RKL-Raadin hyväksymät rakennusasiantuntijat

RKL-Raadin puolueettomat rakennusasiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot ja virheet sekä selvittävät niiden syyt.
Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.
Rakennusasiantuntija toimii työssään itsenäisesti. Hän vastaa henkilökohtaisesti tekemistään tarkastuksista, niiden puolueettomuudesta ja niistä laatimistaan tarkastuskertomuksista, jotka hän tarvittaessa valaehtoisesti vahvistaa.
RKL- Raadin rakennusasiantuntijan palkkio muodostuu toimeksiantoon käytetyn ajan mukaan.
Toimeksianto voi olla kirjallinen tai suullinen.
Toimeksianoonsta tehdään aina kirjallinen sopimus.
Toimeksiantajalle annetaan eritelty palkkio- ja kululasku.