Asbestikartoitus

Asbestilainsäädäntö muuttui terveellisempään suuntaan 1.1.2016. Nyt ennen töihin ryhtymistä, on tehtävä asbestikartoitus 1994 vanhempien rakenteiden osalta.
Asbestikartoitus vie vain hetken, mutta tekemättä jättäminen viivästyttää töiden aloitusta aivan turhaan.
Kartoitus kuuluu rakennuttajalle! Rakennuttaja on töiden tilaaja, eli hankkeeseen ryhtyvä.

Vanhojen rakenteiden korjaukset tulee tehdä vanhaa kunnioittaen, mutta nykyaikaiseen, terveelliseen lopputulokseen pyrkien kohtuullisin kustannuksin.
Rakennuslaki on muuttunut 1.6.2015 ja nyt kosteusvaurioiden korjauksiin vaaditaan erityistä osaamista. Olemme hankkineet lisäkoulutusta näiden korjausten suorittamiseen.

Korjaussuunnittelu

Korjattavan tai vaurioituneen kohteen korjaussuunnitelmat niin pieniin, kuin isompiinkin kohteisiin toteutamme kuntoarvion, kohteeseen tutustumisen sekä muiden olemassa olevien tietojen perusteella. Korjaussuunnitelma auttaa ja helpottaa mm. urakoitsijoiden kilpailuttamista, tarjousten vertailua sekä työn valvontaa, joten se kannattaa tehdä aina ensimmäisenä.